TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


HIRİSTİYANLIĞIN MİMARI PAVLUS (ST. PAUL) MUDUR?Hrıstiyanlığın mucidi ve bu dinin temelini atan en önemli kişisidir. Çünkü Hıristiyan toplumun tarihini anlatan, kendi inanç bilgilerini İncil yazarlarından da yıllarca evvel açıklayarak belgeleyen, Pavlus'un ateşli mektuplarıdır. Bugün bu mektuplar Hıristiyanlığın temel kaynağını oluşturmaktadır. Kendisi Hz.İsa'yı hiç görmediği halde onun elçisi (havarisi) ünvanını da alan tek insandır.

Tarsuslu Saul'ün Hıristiyanlara Zulmü
Saul'ün Vaftiz Olması
Pavlus (St. Paul) ve Nasraniler
Hz.İsa'nın Kardeşi Yakup'un Mektubu
Pavlus - Nasrani Anlaşmazlığı
Pavlus Eski Yasaları Geçersiz Sayıyor
Pavlus'un İsa Mesih'i Tanımlaması
Nasraniler'le Pavlus'un Çatışması
Roma Yönetimine Şirin Görünme
Pavlus'un Hıristiyanlığı Yayma Savaşı