TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ROMA YÖNETİMİNE ŞİRİN GÖRÜNME

Tarsuslu Pavlus, Yahudi halkının konuştuğu Aramice ve İbranice'den başka Grekçe'yi de iyi konuşan bir Roma vatandaşıydı. Romalıları iyi tanıyor, onlara karşı nasıl bir politika yürüteceğini biliyordu. Romalılar, kendi yaşadığı ülkesi dahil birçok ulusları da idaresi altına almıştı. Hıristiyanlığı yaymak için, bilhassa Roma Yönetimi'ne hoş görünmenin lüzumunu çok iyi biliyor, aksi durumda başarılı olmanın mümkün olamayacağını düşünüyordu. Neticede Romalılara etkili bir mektup yazarak gerekli güvenceyi verdi ve onları Hıristiyanlığa davet etti. Bu Mektup, Hıristiyanlık tarihinde çok önemli bir girişim olarak kabul edilir.

Mektubunda Pavlus; çok tanrılı kültür içinde yetişen Romalılara, Baba Tanrı'nın Öz Oğlu olan İsa Mesih'e iman ederek kurtuluşa erebileceklerini ve sonsuz yaşama kavuşacaklarını açıklıyordu. Yahudilerin Yasalarına uyma sorumluluğu olmayacak, sünnet olma yükümlülüğü de bulunmayacaktı. Ülkede yaşayan tüm insanların baştaki yönetime bağlı kalmaları ve vergi ödemeleri Tanrı emri olduğunu belirtiyordu.

Pavlus'un Romalılara yazdığı mektuptan alıntılar: « 1/3,4 - Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilân edildi... 2 / 25- Yasa'ya karşı gelirsen, sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler Yasa'nın buyruklarına uyarsa, sünnetli sayılmayacak mı?... 3/22 - Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur... 3/29-30 - Yoksa Tanrı yalnız Yahudiler'in Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrı'sıdır. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de ayni imanla aklayacak olan Tanrı tektir... 6/22-23 - Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm,Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'dan sonsuz yaşamdır... 13/1,2,3,4- Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yadırganır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin, öyle ise iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir... 13/6,7 - Vergi ödemenizin nedeni budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkârlarıdır. Herkese hakkını verin : Vergi hakkı olana vergi gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin.»

Pavlus'un Romalılara yazdığı mektup uzun süreli de olsa etkisini göstermişti. İmparator Konstantin yaklaşık 250 yıl sonra Hıristiyanlığı kabul etmiş ve Hıristiyanlara zulmeden Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olmuştu.

PAVLUS'UN HIRİSTİYANLIĞI YAYMA SAVAŞI