TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


PAVLUS ESKİ YASALARI GEÇERSİZ SAYIYOR

Pavlus; icat etmiş olduğu, dini kolaylaştırmak ve paganlara şirin göstermek için Yasaları geçersiz kıldı. Yalnızca İsa Mesih'e içtenlikle iman etmekle Tanrı katında aklanılacağını ve sünnet olma gereğinin olmadığını belirtiyordu. Galayalılar 2/16 : « İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de Yasa'nın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yaparak aklanmaz.O bizi yazılı yasaya değil, Ruh'a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı Yasa öldürür, Ruh ise yaşatır.»

İncil yazarı Luka, Kutsal Yasa'nın kaldırılması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Elçilerin İşleri 21/18, 20, 21 : «...Pavlus ile birlikte (Hz.İsa'nın kardeşi) Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı...Pavlus'a : Görüyorsun Kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi Kutsal Yasa'nın candan savunucusudur... Ne var ki duyduklarımıza göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın Yasası'na sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. »

Dr. Maurice Bucaille, kitabında Pavlus ile ilgili şöyle yazmıştır. S.94 : « İsrail geleneklerine bağlı Musevi - Hıristiyanlar'ına göre Pavlus bir haindir. Nitekim Musevi - Hıristiyanlıktan kalma belgeler onu düşman olarak nitelendirmekte, ikiyüzlü taktik kullanmakla suçlamaktadır. »

Pavlus Mektuplarında; Kutsal Yasa'nın gerekleri yapılarak aklanılamayacağı, yalnızca Hz.İsa'ya iman etmekle Tanrı katında kurtuluşa erdirileceğini vurguluyordu. Oysa Matta İncil'inde bu öğretinin tam aksi yazılmıştı. 5/17 : «Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben (İsa) geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.» Pavlus'un da sözlerinin kendisinden değil İsa Mesih'ten kaynaklandığını böylece bir kısmının kaldırdığını açıklaması, Nasranilerle arasında büyük sorun ve çatışmayı da beraberinde getirmişti. Bir kimse kendi kendini yetkili ilân edip, Tanrı'nın ve O'nun gönderdiği peygamberin sözlerini geçersiz kılıp ortadan kaldırbilir miydi?

PAVLUS'UN İSA MESİH'İ TANIMLAMASI