TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TARSUSLU SAUL'ÜN HIRİSTIYANLARA ZULMÜ

Saul, 1.yüzyılın başında Tarsuslu Yahudi bir aileden doğdu. Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra da Pavlus ismini aldı. Gençliğinde Kudüs'e giderek Eski Antlaşma'yı (Tevrat'ı) çok iyi bir eğitim ile inceledi, teolog (tanrı bilimcisi) olarak yetişti. Tarsuslu olduğu için Roma kültürüne de vakıftı. Halkın konuştuğu Aramice ve İbraniceden başka Grekçe'yi de iyi biliyordu. Kudüs'te ki Tapınak'ta ibadet ediyor, Tevrat Yasaları'nı yaymak ve öğretmek için çalışmalar yapıyordu. Pavlus, hayatı boyunca hiç evlenememişti. 1. Korintiler 7/8: « Yine de evli olmayanlara dul kadınlara şunu söylüyorum : Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. »

Bu arada Hıristiyan Topluluklarına karşı nefret ve öfkeyle doluydu. Elçilerin İşleri 8/3 : « ...Saul ise Hıristiyan topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. »

SAUL'ÜN VAFTİZ OLMASI