TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'IN YAHUDİLERE ve HIRİSTİYANLARA BAKIŞI

Kur'an'ın Kutsal Kitap sahipleri Yahudi ve Hıristiyanlara bakışı, birçok ayetlerle açıklanmaktadır. Kitabımızda da aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır :


Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed'in İnkar Edilmesi
Hz. Muhammed'in Bildirdiği Mucize Ayetlerden Birkaç Örnek
Kur'an'ın Gerçek İncil'i Onaylaması
Kur'an'ın Tevrat'ı Onaylaması
Her Toplum Kendi Kitaplarına Göre Hükmetsin!
Tevrat'la İncil'i Doğrulama ve Koruma Görevi