TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


Hz. MUHAMMED'İN BİLDİRDİĞİ MUCİZE AYETLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK

Kur'an, Yüce Yaratıcı tarafından indirildiğini ispatlayan mucizevi ayetleri de kapsamaktadır. İnsanların ancak 20.yüzyılda öğrenebildiği birçok bilimsel gerçekleri, Hz.Muhammed (s.a.s.) 1400 yıl önce açıklamıştı.

Denizlerin Birbirine Karışmaması

Allah, iki denizi birbirine salmıştır. Biri tatlı, susuzluğu giderici; diğeri tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasına birbirlerine karışmalarına engel olan bir perde koymuştur. (Onlar birbirlerine hiç karışmazlar.) (Furkan 25/53)

Deniz bilimcisi ünlü Kaptan Jacque Coustea, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun su kütlesini incelediğinde, her iki denizin de yapılarının tamamen farklı olduğunu, içlerinde ayrı ayrı değişik canlılar yaşadığını gördü. Bunun nedenini anlamak için, iki denizin birleştiği Cebel-i Tarık Boğazı diplerinde dalış yaparak yaptığı incelemede; denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan ve “Yüzey Gerilimi” ismi verilen fiziksel bir kuvvet nedeni ile iki denizin arasına adeta bir perde çekildiğini, böylelikle suların birbirine karışmadığını tesbit etti. Kaptan Coustea, bu hakikatın 14 asır evvel inen Kur'an'ı Kerim'de yazılı olduğunu öğrenince: « Kur'an'ın Tanrı'nın sözü olduğuna tanıklık ederim.» demiş ve bir dergide de durumu yayınlamıştı. Daha sonraki bilimsel araştırmalarda; Aden körfezi ile Kızıl Deniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda ve diğer farklı yapıdaki iki denizin birleşme noktalarında, değişik yoğunlukları sebebiyle oluşan yüzey geriliminden dolayı suların birbirine karışmadığı gerçeği bulunmuştur.

Bilim ancak 20. yüzyılda tespit ettiği bu hakikatı; 14 asır önce bildirilmiş olması, Kur'an'ın Hz.Muhammed (s.a.s.)'in sözü değil, Yüce Yaratıcı'nın kelâmı olduğunun açık bir kanıtıydı.

Yaratılış Sırları

O ne yüce Allahtır ki herşeyi ( zevc ) çift yaratmıştır; arzın (yerin) çıkardıklarından kendi nefislerinden ve daha nice bilmediklerinizden. (Yasin 36 / 36)

Kur'an bu ayet ile, insanın ve evrenin yaratılış sırlarını açıklamaktadır. Tüm varlıklar (zevc) çift olarak yaratılmıştır. Zevc; çift, iki şeyden meydana gelen eş, karı kocanın her biri gibi manalara gelmektedir. Yerden de çıkanlar ve daha nice bilmediklerimiz de hep çift yaratılmıştır.

Çift yaratılma gerçeği, 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan İngiliz bilim adamı Paul Dirac'ın Parite Teorisi'ni aynen temsil etmektedir. Bu teoriye göre: Her varlık benzer veya zıt ikizi ile birlikte ayni anda doğar. Örneğin atom, artı yüklü çekirdeği ve etrafında dönen eksi yüklü elektronlar ile birlikte oluşur. Keza Samanyolu Gökadası ekseni etrafında dönen ve onun uydusu dünyamız aynı yasaya tabidir. Yüce Allah, tüm varlıkları benzer ve zıt ikizi ile birlikte var etmiştir. (Bkz. Dr. Haluk Nurbaki, Kur'an Mucizeleri)
İnsanların fizik ilminden haberleri olmadığı bir dönemde, Kur'an'ı Kerim'in verdiği bu mucizevî bilgi, ilâhî sözden başka ne olabilir ki?

Güneşin Yörüngesindeki Hareketi

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu güçlü, herşeyi bilen Allah'ın takdiridir. (Yasin 36/38)

Çağımızda gelişen Astronomi ilmi, takriben 40 yıl önce Güneş'in de bir yörünge etrafında hareket ettiğini bulmuştur. Bu tespite göre Samanyolu Gökadası içinde bulunan Güneş, 250 yıl da bir yörüngesini elips şeklinde tamamlar. Milyarlarca yıldızdan oluşan Gökadanın değişik noktalarından geçen Güneş ve dünyamız, en küçük bir kargaşaya uğramadan akışına devam eder.

Günümüzden asırlarca evvel bildirilen bu gerçek de gösteriyor ki Kur'an, Hz.Muhammed(s.a.s.)'in değil, Allah'ın Sözü olduğunun başka bir kanıtıdır. İçeriğinden okunuşuna kadar ilâhî vahiy olan Kur'an'ı Kerim'de, daha birçok ilmî gerçekler bulunmaktadır. Ancak ana konumuzun dışına çıkması nedeniyle, daha fazla örnek verilmemiştir.

KUR'AN'IN GERÇEK İNCİL'İ ONAYLAMASI