TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'LA İNCİL'İ DOĞRULAMA VE KORUMA GÖREVİ

« Ey Muhammed, Kur'an'ı hak olarak, kendinden önceki kitapları DOĞRULAYICI ve onları kollayıp KORUYUCU olarak indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların arzularına uyma! Her biriniz için bir yol ve bir yöntem belirledik. Allah isteseydi, hepinizi bir Tek ümmet (topluluk) yapardı, fakat size verdiği nimetler içinde sizi sınamak istedi. Öyle ise hayır işlerinde koşun, hepinizin dönüşü Allah'adır. O size, ayrılığa düştüğünüz şeylerin gerçeğini haber verecektir.» (Maide 5 / 48)

İncil, Yüce Allah tarafından Hz.İsa'ya verilmişti. Araştırmacılar; Hz.İsa'nın zamanında ve Nasraniler döneminde İncil ile Kur'an'ın yasalarında hiç bir aykırılık, bir terslik bulunmadığı görüşündedir. Onlar Hz.İsa'dan sonra yazılmış birçok İncil'in varlığını belirtirken, Nasranilerin kaleme aldığının gerçek İncil olduğunu kabul ederler. Bu İncil sonradan yok edilmişti. Roma Katolik Kilisesi; Kutsal Kitap olarak yazılmış birçok İncil arasından Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'ni seçti. Bu kitaplar kendi aralarında da çelişkiliydi ve birçok devirlerde onlara insan eliyle eklemeler yapılmıştı. Hıristiyanlık, Hz.İsa'ya verilen gerçek İncil'in dışında ayrı bir din haline getirilmişti. (Bkz.Bu kitap, Hz.İsa ve Kutsal Ruh'un tanrılığı)

Tevrat'ta, Yüce Allah tarafından Hz.Musa eliyle İsrailoğullarına indirilmişti. Yahudi toplumunun en kıymetli varlığı olan Tevrat, Antlaşma Sandığı'nda bulunuyordu. Yaklaşık 500 yıl toplanma çadırlarında, 400 yıl da Süleyman Tapınağında korunmuştu. M.Ö.422 yılında Babil İmparatorluğu tapınağı yıkmış, Antlaşma Sandığı ile beraber içinde ki Tevrat'ı da yok etmişti. Tevrat'ın tekrar yazılması kahin Ezra ile bilge Yahudilerin sözlü ve yazılı aktarması ile gerçekleşti. Hiç şüphesiz ki Tevrat'ın insan eliyle yeniden yazılması ile orijinalliği kaybolmuş, ancak esası bozulmamıştı.

Yüce Allah, bir kelimesi bile değişmeyen Kur'an'ı Kerim'e, kendinden evvel gelen ve insan eliyle bazı değişikliklere uğrayan İlâhî Kitapları doğrulama ve koruma görevi vermişti. Onlardaki uygun ayetleri doğrular, Allah'ın sözü kabul eder. Fakat araya sokulan tahrif (bozulma) lara da işaret eder. Böylece o kitaptaki hak ile hak olmayanları ayırır. Ölçü, Kur'an'ı Kerim'in yasalarıydı ve onlar temel ölçüydü. Kur'an'a aykırı olanlar insan eliyle bozulmuştur, olmayanlar da Allah'ın sözüdür. Yüce Kudret'in bu husustaki buyruğu çok açıktır.

Yüce Allah; İlâhî Yasalarını üç ayrı kitap ile insanlara vermişti. Dileseydi tüm insanları tek toplum haline getirir ve bir ilâhî kitap ile onları aydınlatırdı. Ancak böyle yapmadı. Her kitap sahibi için ayrı bir yol ve yöntem belirleyerek, topluma nasıl faydalı olabileceğini, her birinin insanlığın hayrı ve mutluluğu için ne gibi işler yapacağını sınamak istedi: «Hayır işlerinde birbirinizle yarışın, kötü işler yaparak günah işlemeyin. Ancak dönüşünüz Bana olacaktır, ayrılığa düştüğünüz şeylerin gerçeğini öğreneceksiniz.»

Kur'an'ın Evrensel Çağrısı

Kitap sahibine...deyin ki : Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Tanrımız ve tanrınız birdir, biz de O'na teslim olanlardanız. (Ankebut 29/46)

Ey kitap sahibi (Yahudiler ve Hıristiyanlar)! Sizin ve bizim aramızda eşit olan şu söze gelin : Allah'tan başkasına kul olmayalım. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim...Tanık olun biz Allah'a teslim olanlarız. (Ali İmran 3/64)

Kur'an, Dinler Tarihi'nin en geniş kapsamlı evrensel çağırısını yapmıştır: Ey Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar! Gelin, Yaratıcı Kudret'ten başkasına kul olmayalım, ortak koşmayalım ve yalnız Allah'a ibadet edelim. Çünkü bizim Tanrımız da, sizin Tanrınız da birdir. O'nu bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim. Allah'tan başkasını rab (tanrı) edinerek sözlerini, Allah sözü gibi kabul edip onun kulu, kölesi olmayalım ve Allah yolundan sapmayalım. Allah'a inanan bizler, O'na teslim olan, kul olan insanlarız.

Gelin, barışsever bir dünya kurmak için BİRLEŞELİM, bütünleşelim.

İSA MESİH TANRI MI?