TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İSA MESİH TANRI MI?

Pavlus'un Mektupları ve Yuhanna İncili'nde “İsa Mesih Tanrıdır” öğretisi vardır. Sinoptik İnciller'de de İsa Mesih'in yaratılışında ki özel durumundan dolayı “Tanrı oğlu” kavramı kullanılmış olmakla beraber ilâhlığı ile ilgili açık bir öğreti bulunmamaktadır. Kur'an'da ise; Allah tek ve biricik ilâhtır, çocuğu olmaktan arınmıştır, denmektedir.


Tevrat'ta "İsa Mesih Tanrı mı?"
Zebur'da "İsa Mesih Tanrı mı?"
İncil'de "İsa Mesih Tanrı mı?"
Kur'an'da "İsa Mesih Allah mı?"
Özet