TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "İSA MESİH ALLAH MI?"

Kur'an; Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hz. İsa Mesih'in ilâh olduğuna şiddetle karşı çıkmış, Tek ve Mutlak Yaratıcı Kudret'in yalnız Yüce Allah olduğunu vurgulamıştır.

Kitap sahibi! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı birşey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın Resulü ve Kelimesidir. Onu Kendisinden bir ruh ile beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın... Allah Vahid'dir, tek ve biricik ilâhtır, çocuğu olmaktan arınmıştır... (Nisa 4/171)

Meryem oğlu İsa, sadece bir peygamberdir. Onun Annesi de özü - sözü doğru biridir. İkisi de yemek yerlerdi... De ki: Size zarar ya da yarar da veremiyecek olan Allah'tan başka birine mi kulluk ediyorsunuz?... De ki: Ey kitap sahibi, haksız olarak dininizde aşırılığa kaçmayın... (Maide 5/75, 77)

« Meryem Oğlu İsa Mesih »
İsrailoğulları; Hz.İsa'nın babasız oluşunu kötü yorumlayarak ona iftira attılar, Yüce Yaratıcı'nın büyük mucizesini kabul etmediler. Hıristiyanlar da aşırı giderek ona “Allah'ın Oğlu” dediler. Kur'an'da özellikle Meryem oğlu İsa Mesih diye bir ifadenin kullanılması, onun Allah'ın oğlu değil, normal bir insan olan Meryem'in oğlu olduğunu vurgulamak içindir.

Allah'ın Sözü yahut Kelimesi. Hz.İsa mucizevî olarak “OL” sözü ile yaratıldığı için ona “Allah Sözü” denmiştir. Bu “söz” yahut “ kelime ”, Yüce Yaratıcı'nın arzu ve emirlerinden başka birşey değildir.

« İsa Mesih Allah'tan Bir Ruhla Meryem'e Atıldı »
“Allah'tan bir ruh” demek, Rab'bin emri ile var olan, bütün yaratılmışlara verilen ruh demektir. Allah'ın ruhu, Allah'ın kendisi demek değildir. Ruh, erkeğin tohumunun aracılığı olmadan, melek Cebrail'in üflemesi ile Meryem'in rahmine atılmış ve böylece Hz. İsa yaratılmıştır. Enbiya 21/ 91: « Namusunu koruyan Meryem'i de hatırla ki, emrimizle yaratılan bir ruhtan ona üfledik. Onu ve Oğlunu alemler için bir ibret kıldık.» Bu olay tıpkı ilk insan ve peygamber Hz.Adem'in yaratılışı gibidir. Ali İmran 3/59: « Doğrusu Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona “OL” dedi. O da hemen oluverdi. » Ayetlerden açık olarak anlaşıldığı gibi Yüce Allah, Hz. İsa'yı da tıpkı ilk insan Adem gibi babasız yaratmıştır.

« İsa Mesih'e Allah'tır Diyenler Yanılgıdadır »
Hz. İsa Mesih sadece bir peygamberdi. Oğlu da annesi de kul oldukları için, insanlar gibi yaşar, yemek yerlerdi. Hz.İsa'ya Allah deyip ona tapmak, tapanlara hiçbir fayda getirmez. O, bu dünyadan ayrılıp gitmiştir. Zaten Allah'tan başkasına yakaran, boşuna yalvarmış olur. Yalnız ve yalnız Yüce Yaratıcı insanların dualarını ve isteklerini işitir.

Hıristiyanlar; babasız dünyaya gelen İsa Mesih'i, Allah'ın oğlu zannederek büyük yanılgı içinde kalmışlardır. Oysa Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın kulu ve peygamberidir. Gerçek böyle iken, dinde aşırılığa gidilerek doymazlık yapılmaktadır.


ÖZET