TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'ta; Tanrı tektir, başka Tanrı yoktur. Rab'be iman ederek Yasa'larını uygulamada gayret gösterenler, Tanrı'nın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanırlar, böylece onlara “Tanrı'nın Oğulları” denir, öğretisi vardır.

Zebur'da Tevrat'ta ki öğreti ile aynı paralelliktedir.

İncil'de ise; Pavlus'un Mektupları ile Yuhanna İncili, Hz. İsa'yı ilâh mertebesinde “Tanrı'nın Öz Oğlu” olduğunu açıklamıştır. Sinoptik İnciller; Hz. İsa'nın kutsal olarak özel niteliklerle yaratıldığından ve Tanrı'ya yakınlığının bir ifadesi olarak “Tanrı'nın Oğlu” demişler, onu İsrailoğullarına gelen son peygamber olarak nitelendirmişlerdir. Önce Pavlus ve sonra da Yuhanna İncil'inde "İsa Mesih Tanrı'dır" öğretisi yapılmıştır.

Hz.İsa'nın bu dünyadan ayrılışından yaklaşık üçyüz yıl sonra toplanan İznik Konseyi'de, rahip Arius ve taraftarlarının şiddetli muhalefetine ve sinoptik İncil'lerde olmamasına rağmen piskoposların oy çokluğu ile İsa Mesih'in Tanrı olduğu onaylanmıştı.

Kur'an; Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hz.İsa'nın, Allah olduğuna şiddetle karşı çıkmış, tek yaratıcı kudret olan Allah'tan başka hiçbir ilâhın bulunmadığını vurgulamıştır. « Allah; tek ve biricik ilâhtır, çocuğu olmaktan arınmıştır. »


KUTSAL RUH - CEBRAİL