TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUTSAL RUH - CEBRAİL

İslâmiyet'te Kutsal Ruh'un Hz.İsa Mesih'i destekleyen ve pey gamberlere vahiy getiren Allah'ın meleği Cebrail olduğu kabul edilir. Hıristiyanlık, 381 yılında piskoposların katılımı ile toplanan İstanbul Konseyi'nde İsa Mesih'ten sonra, Kutsal Ruh'un da Tanrı oluşunun kararını vermişti.


Tevrat'ta "Kutsal Ruh"
Zebur'da "Kutsal Ruh"
İncil'de "Kutsal Ruh"
Kur'an'da "Kutsal Ruh"
Özet