TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "KUTSAL RUH"

Tevrat'ta melek Cebrail, Ruh ismiyle bilinmektedir. Kur'an'ın bazı ayetlerinde de melek Cebrail, Ruh adıyla anılır.

Rab Musa'ya dedi: ...İsrail ihtiyarlarından 70 kişiyi Bana topla...İneceğim, seninle orada söyleşeceğim, senin üzerinde olan Ruh'tan alacağım, onların üzerine koyacağım. Kavminin yükünü seninle beraber taşıyacaklar. (Sayılar 11/16,17)
Rab Musa'ya dedi: “Kendisinde Rab'bin Ruh'u bulunan Nun oğlu Yeşu'yu yanına al, üzerine elini koy!” (Sayılar 27 / 18)

Peygamberlere ve hatta bazı insanlara “meleklerin gelişleri” Tevrat'ta sık sık anlatılmış ve bu gerçek “Tanrı'nın Ruhu” olarak da ifade edilmiştir. Tanrı'nın Ruh'u demek; Tanrı'nın emrinden, yaratıklar aleminden bir ruh demektir. Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın Kendisi demek değildir. Çıkış 31 / 3: « Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu Ruhum'la doldurdum. »

... Cebrail kişi, akşam takdimesinin vakitlerinde tez uçarak yanıma geldi... Ey Daniel, sana hikmet ve anlayış vermek üzere şimdi çıktım. (Daniel 9/21,23:)
...Rab Yehova ve O'nun Ruh'u beni gönderdi. (İşaya 48/16)

Tevrat'ın ilk beş kitabından sonra Tanrı'nın esinlenmesi ile yazılan Kutsal Kitap'lardan Daniel'de, ilk defa melek Cebrail'in varlığından söz edilmekte, onun yardımıyla hikmet ve anlayış aldığı anlatılmaktadır. İşaya kitabında da Rab Yehova'nın Ruh'unu yani meleğini peygamber İşaya'ya gönderdiğini açıklamıştır.


ZEBUR'DA" KUTSAL RUH"