TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ZEBUR'DA" KUTSAL RUH"

Zebur'da da Kutsal Ruh, Tanrı'nın bir meleği, büyük ihtimalle de Cebrail'dir.
Beni huzurundan atma, Kutsal Ruh'unu benden alma. (Mezmur. 51 / 11)
Ruh'unu göndersin yaratılırlar. (Mezmur. 104/30)

Zebur'da bu ayet ile Hz. Davut; Rab'bin vermiş olduğu Kutsal Ruh'unu yani kendisine yardım eden meleğini geri almaması için, Tanrı'ya yakarışta bulunmaktadır.


İNCİL'DE "KUTSAL RUH"