TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'ta; Rab'bin Ruh'u, Tanrı'nın Ruhu kavramları vardır. Bu da melekleri, meleklerin gelişini ifade eder.

Zebur'da Kutsal Ruh, Tanrı'nın meleği anlamında kullanılmıştır.

İncil'de Kutsal Ruh, Baba Tanrı'nın imanlıları ruhsal güçlendirmek için gönderdiği kutsal varlıktır. Kutsal Ruh'tan başka Yardımcı, Güvenilir Ruh diye de anılıyordu. Dördüncü yüzyılda Üçleme İnancını resmileştirmek için tertiplenen İstanbul Konseyi'nde, Tanrı'nın üçüncü kişiliği (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) olarak kabul edildi.

Kur'an'da ise Kutsal Ruh, Allah'tan peygamberlere vahiy getiren melek Cebrail'in diğer bir ismidir ve ikisi de aynı varlıktır.


ALLAH ÜÇ MÜDÜR?