TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ALLAH ÜÇ MÜDÜR?

Tevrat ve Zebur'da Tek ve Biricik Tanrı inancı vardır. Hıristiyanlar, İznik ve İstanbul Konseylerinde üç kişilikli Tek Tanrı inancını kabul etmiştir. Kur'an buna şiddetle karşı çıkmış, Evreni ve tüm varlıkları yaratan tek ‹lâh'ın Allah olduğunu vurgulamıştır.


Tevrat'ta "Tanrı Üç Müdür?"
Zebur'da "Tanrı Üç Müdür?"
İncil'de "Tanrı Üç Müdür?"
Kur'an'da "Allah Üç Müdür?"
Özet