TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "TANRI ÜÇ MÜDÜR?"

Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve Ben'im. Benden başka Tanrı olmayacak. (Çıkış 20 / 2, 3:)
Dinle, ey İsrail!: Tanrı'mız Rab tek olan Rab'dır.(Yasa. 6/4)

Tevrat'ta "Üçleme inancı yoktur", tek Tanrı kavramı, birçok ayetlerle vurgulanmıştır. Yasa. 32 / 39 :
« ... Benden başka ilâh yoktur, Ben öldürürüm ve Ben diriltirim. »


ZEBUR'DA TANRI ÜÇ MÜDÜR?