TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "ALLAH ÜÇ MÜDÜR?"

Kur'an'a göre; Yüce Allah'tan başka ilâh yoktur, tüm varlıkları yaratan ve her şeyin sahibi O'dur. Allah, İsa Mesih'tir diyenler kâfir olmuştur.

...Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler gerçekten kâfir olmuşlardır... Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler de kâfir olmuşlardır. Oysa bir tek Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan inkâr edenler elem verici bir azaba uğrayacaklardır. (Maide 5 / 72)
Ey kitap sahibi! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı birşey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın Resulü ve Kelime'sidir. Onu Kendisinden bir ruh ile beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. “Üçtür” demeye son verirseniz sizin için daha iyi olur. Allah Vahid'dir, tek ve biricik İlâh'tır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. Göktekiler ve yerdekiler yalnız O'nundur...
(Nisa 4 / 171)

Dinde aşırılığa gitmekle, din amacından sapar. Allah'ın izin vermediği yasaların konmasıyla ayrı bir din oluşur. Kur'an'ı Kerim; Allah Üçlü Birlik'in birincisidir, Oğul ikincisidir, Kutsal Ruh üçüncüsüdür, gibi inanışa sapanları Hıristiyan kabul etmemektedir. Onları esastan sapmış kâfir (Allah'a inanmayan) olarak sayıyor. Kutsal Ruh'u Allah'ın bir parçası saymak büyük bir yanılgıdır. O Allah'ın kulu, Hz.İsa'yı güçleştiren büyük melek Cebrail'dir. Her peygamberin kendine özgü özelliği vardır. Ancak Hz.İsa'nın insanların üstüne, Tanrı'lık mertebesine çıkması demek değildir. Hz.İsa Mesih'in yaptığı olağanüstü mucizeler, Allah'ın izniyle gerçekleşen sonsuz kudretinin bir kanıtıdır.

Kur'an'ı Kerim, İhlâs 112 / 1 - 4 de Yüce Yaratıcı Kendisini şöyle tanımlamıştır: «De ki : O Allah, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, herşey Kendisine muhtaç olandır. O'ndan çocuk olmamıştır, Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir kimse O'nun dengi ve benzeri olamaz.»


ÖZET