TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'ta; “Tanrı tektir başka Tanrı yoktur”, öğretisi vardır.

Zebur'da da ayni şekilde; “Tanrı tektir başka Tanrı yoktur”, diye yazılmıştır.

İncil'de ise; Matta, Markos ve Luka İncilleri'nde “Üçleme İnancı” ile ilgili bir bilgi yoktur. Tevrat ve Zebur'da olduğu gibi “Tanrı tektir başka Tanrı yoktur”, inancı devam etmiştir.
Pavlus'un Mektupları ve Yuhanna İncili'nde İsa Mesih'in Tanrı oluşu açık bir şekilde anlatılmasına karşın, “Üçleme İnancı” ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İsa Mesih'i Tanrı'nın öz Oğlu, Kutsal Ruh'u da Tanrı kabul eden Kilise Teşkilatının girişimiyle, 381 yılında İstanbul Konseyi'ni toplamış, burada (teslis) Üçleme inancı resmen onaylanmıştır.

Kur'an, Üçleme inancına şiddetle karşı çıkmış, evrenin ve tüm varlıkların tek İlâh'ının Allah olduğunu vurgulamıştır.


İSA MESİH DİRİLDİ Mİ?