TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İSA MESİH DİRİLDİ Mİ?

İncil'e göre İsa Mesih, ilk insan Adem'den kaynaklanan doğal günahların bedeli olarak çarmıhta ölmüş, üç gün sonra dirilerek göğe yükselmişti. Kur'an ise; Hz.İsa'nın benzerinin çarmıha gerildiğini, kendisinin sonradan vefat ettiğini, her peygamber gibi ruhu Allah katına yükseltilerek, melekler ve ruhlar alemine alınmış olduğunu açıklamaktadır.


İncil'de "İsa Mesih Dirildi Mi?"
Kur'an'da "İsa Mesih Dirildi Mi?"
Özet