TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Pavlus Hıristiyanlığınınİncil'lerine göre, Hz.İsa doğal günahlara karşılık çarmıha gerilerek öldürülmüş, üç gün sonra dirilerek göğe yükselmiştir.

Kur'an ise, Allah tarafından Hz.İsa'ya benzer gösterilenin çarmıha gerildiğini, onun kesinlikle öldürülmediğini açıklar. Ancak Hz.İsa dirilmemiş, eceliyle vefat ettikten sonra Ruhu Allah katına yükseltilmiş, bütün peygamberler gibi ruhlar ve melekler alemine alınmıştır.


İSA MESİH DÖNECEK Mİ?