TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İSA MESİH DÖNECEK Mİ?

İncil; kıyamet öncesi Rab İsa Mesih'in melekleriyle görkem içinde dünyaya geri geleceğini, ölüleri ve dirileri yargılayacağını anlatır. Kur'an ise; Hz.İsa dahil hiçbir peygamberin geri gelmeyeceğini, Elçiliğin Hz. Muhammed (s.a.s.) ile son bulduğunu açıklar.


İncil'de "İsa Mesih Dönecek Mi?"
Kur'an'da "İsa Mesih Dönecek Mi?"
Özet