TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

İncil'e göre; “Mesih'in geri geleceği” fikrinin mimarı Pavlus mektuplarında, “İsa kısa bir zamanda dünyaya döneceğini” bildirmişti. Aradan iki bin yıl geçmesine rağmen bu olay gerçekleşmedi. Pavlus Hıristiyanlığının dört İncil'inde kıyamet öncesi İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamak üzere tekrar geleceğini yazmaktadır.

Kur'an ise; Hz.İsa dahil hiçbir resulün dünyaya geri dönmeyeceğini, peygamberliğin Hz.Muhammed (s.a.s.) ile son bulduğunu kesin olarak açıklamıştır.


ALLAH'A KULLUK ETMEK