TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ALLAH'A KULLUK ETMEK

Kulluk; Allah'a kul olma, O'na itaat ve ibadet etmek demektir. Kulluk yalnız ve yalnız insanları, peygamberleri, melekleri ve bütün varlıkları yaratan Yüce Allah'a yapılır. İncil'de Pavlus'un Mektuplarına göre, "Rab İsa Mesih'e de kulluk edilir" öğretisi vardır.


Tevrat'ta "Tanrı'ya Kulluk Etmek"
Zebur'da "Tanrı'ya Kulluk Etmek"
İncil'de "Tanrı'ya Kulluk Etmek"
Kur'an'da "Allah'a Kulluk Etmek"
Özet