TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'a göre tek olan Tanrı'ya bütün yüreğinizle, bütün canınızla kulluk edilmelidir.

Zebur da Tanrı'ya insanlar da uluslar da kulluk etmeli, O'na bağlı kalmalıdır.

İncil'in Sinoptikler ve Elçilerin İşleri'ne göre, “yalnızca Tanrı'ya kulluk edilir, İsa Mesih ise Tanrı'nın kuludur " ifadesi vardır. Pavlus da ise, “İsa Mesih Tanrı'dır”, O'na da kulluk edilmelidir, öğretisi ilk defa olarak açıklanmıştır.

Kur'an'da, “yalnız Allah'a kulluk et, O'nun yanında başka bir Tanrı'ya daha kulluk etme”, buyruğu vardır.


ALLAH KORKUSU