TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "ALLAH'A KULLUK"

Allah yanında diğer bir Tanrı'ya daha kulluk etme. İlâh yok O'ndan başka... Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. (Kasas 28 / 88)
Meryem'in oğlu sadece bir kuldu. Biz kendisini nimetlerle donattık ve İsrailoğulları için onu bir örnek olarak gösterdik. (Zuhruf 43 / 59)

İsa Mesih de, melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Nisa 4 / 172 : « Ne Mesih Allah'ın kulu olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek gurura saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda toplayacaktır. »


ÖZET