TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "TANRI'YA KULLUK"

Sinoptik İnciller ile Elçilerin İşlerinde, “yalnız Tanrı'ya kulluk edilmelidir” öğretisi vardır. Pavlus'un Mektuplarında ise, Tanrı mertebesindeki “ Öz Oğul İsa Mesih'e de kulluk edilir”, görüşü ilâve edilmiştir.

PAVLUS'A GÖRE KULLUK ETME

İsa Mesih'in KULU, Tanrı'nın Müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selâm! (Romalılar 1 / 1)
Böyle kişiler RAB'bimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ederler. (Romalılar 16 / 18)
RAB Mesih'e kulluk ve ibadet edin. Koloseliler 3 / 23, 24 : «RAB'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız insanlar için değil, RAB için yapar gibi yapın. RAB Mesih'e KULLUK ediyorsunuz. »

SİNOPTİK İNCİLLER VE ELÇİLERİN İŞLERİ'NE GÖRE KULLUK ETME

İsa ona şöyle karşılık verdi : “ Çekil git, şeytan! Tanrın olan RAB'be tap, yalnız O'na kulluk et” diye yazılmıştır.(Matta 4/10)
İsa şöyle karşılık verdi : En önemlisi şudur: “Dinle Ey İsrail! Tanrı'mız Rab Tek Rab'dır. Tanrı RAB'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.” (Markos 12 / 29)
Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem paraya kulluk edemezsiniz. (Luka 16 / 13)

Sinoptik İnciller ve Elçilerin işlerinde yalnız "Tanrıya kulluk edilir" öğretisi yapılmıştır. Hz.İsa'nın “Tanrı'nın Kulu” olduğu hususu, Matta İncili'nde şöyle açıklanıyordu. 12 / 15,18: «...İsa hepsini iyileştirdi ...Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu sözler yerine gelsin diye oldu: İşte Kulum, O'nu Ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili Kulum O'dur. Ruh'umu O'nun üzerine koyacağım, O adaleti uluslara, bildirecektir. » Hz.İsa'nın Tanrı'nın bir kulu olduğu Elçilerin İşleri'nde şöyle anlatılmıştı. 3 / 12, 13: « Havari Petrus halka seslendi :Ey İsrailliler... İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrı'sı, atalarımızın Tanrı'sı, KULU İsa'yı yüceltti. Ama siz onu ele verdiniz.»
Görüldüğü gibi yukardaki ifadede, İsa Mesih'in Tanrı'nın kulu olduğu gerçeği İncil'deki Elçilerin İşleri kitabında da vurgulanmıştır.


KUR'AN'DA "ALLAH'A KULLUK"