TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "KUTSAL RUH"

Kur'an'a göre Kutsal Ruh, Hz. İsa Mesih'i destekleyen ve Allah'tan peygamberlere vahiy getiren melek Cebrail'dir. Konu, iki başlık altında toplanmıştır. İsa Mesih'i Cebrail'le Destekledik ve Kur'an'ı Cebrail İndirdi.

İSA MESİH'İ CEBRAİL'LE DESTEKLEDİK

... Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhü'l Kudüs (Cebrail) ile destekledik... (Bakara 2 / 87)
Allah demişti ki: Ey Meryem oğlu İsa, ...seni Ruhü'l Kudüs (Cebrail)'le desteklemiştim...Sana Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim... Anadan doğma körü, alacalı hastayı iznimle iyileştirmiştin. İznimle ölüleri diriltiyordun. İsrailoğullarına mucizelerle geldiğinde, onlardan inkâr edenler, “bu apaçık bir büyüdür”, demişlerdi de onların sana zarar vermelerini önlemiştim. (Maide 5 / 110)

Kur'an; Hz.İsa Mesih'in hak bir peygamber olduğunu, açık deliller ve mucizeler yaptığını bildirmektedir. Yüce Allah onu, elçisi Ruhü'l Kudüs (Cebrail) ile desteklemişti.

...Biz de Ruh'umuzu (Cebrail'i) ona (Meryem'e) gönderdik... Cebrail: Ben sadece Rab'bin elçisiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim, diye geldim... Rab'bin “Bu Bana kolaydır. Biz onu insanlar için bir mucize ve kendimizden bir rahmet kılacağız, bu önceden kararlaştırılmış bir iştir, buyurdu”, dedi. Meryem çocuğa hamile kaldı... (Meryem 19/17,22)

Bu olay, Ruh'un (Cebrail'in) Hz.Meryem'e üfleyerek elde ettiği doğuş mucizesiydi. Kur'an; Kutsal Ruh'un Hz.İsa ile özel ilişkiye girerek onu desteklediğini birçok ayetle vurgulamıştır. Enbiya 21/91: « Namusunu korumuş olanı da an. Ona Ruh'umuzdan üflemiş, kendisini ve oğlunu alemlere mucize yapmıştık.» Hz. İsa'nın yaratılışı ilk insan Adem'in ki gibidir. Sad 38 / 71,72: «Rab'bin meleklere şöyle demişti: Ben çamurdan bir insan (Adem) yaratacağım, onu kıvama erdirip içine Ruh'umdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin.»

KUR'AN'I CEBRAİL İNDİRDİ

Muhakkak ki o (Kur'an), alemlerin Rab'binin indirmesidir. Onu Güvenilir Ruh indirdi. Senin (Muhammed'in) kalbine uyarıcılardan olman için, apaçık Arapça bir dil ile. (Şuara 26/192-195)
De ki : İnananları sağlamlaştırmak ve Müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu (Kur'an'ı), Ruhü'l Kudüs (Kutsal Ruh) Rab'binden hak ile indirdi. (Nahl 16 / 102)

Ayetler, Allah'ın Kur'an'ı Kutsal Ruh vasıtasıyla Hz.Muhammed'in kalbine indirdiğini açıklamaktadır. Cebrail'in bir çok sıfatları vardır: Allah'ın Ruh'u, Güvenilir Ruh, Kutsal Ruh, Cibril. Üstün bir güce ve Allah katında büyük bir mertebeye sahip olan Cebrail, Rab' bin buyruğuyla peygamberlere vahy getirmiş ve onları manen desteklemiştir. Allah'ın diğer seçkin kulları da böyledir. Nahl 16 / 2 : « Kullarından dilediğine melekleri, emrinden Ruh (Cebrail) ile indirir. »

Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, “ Kıyamet Günü ”konusunda uyarmak için, emrinden olan Ruh'u (Cebrail'i), kullarından dilediğine indirir. (Mümin 40 / 15)
Allah, meleklerden de peygamberler seçer, insanlardan da... (Hac 22 / 75)

Meleklerin de tıpkı insanlarda olduğu gibi, peygamberleri olduğunu öğrenmekteyiz. Kur'an'da isimleri geçen dört büyük melek, büyük bir ihtimalle meleklerin resulü durumundadır. Peygamberlere vahiy getiren ve onları destekleyen Cebrail, sura üfleyerek mahşerde dirilme sırrına işaret verecek İsrafil, kudret belirişi ile görevli Mikail, ölüm meleği Azrail. İnsanlarda olduğu gibi Kur'an'da isimleri bildirilmemiş daha pekçok meleklerden resuller bulunduğu kabul edilir.


ÖZET