TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ZEBUR'DA "İSA MESİH TANRI MI?"

Konu iki başlık altında toplanmıştır. Tanrı Tektir ve Tanrı'nın Oğulları.

TANRI TEKTİR

Büyüksün ve şaşılacak işler yapan Sensin, yalnız Tanrı Sensin.
(Mezmur. 86/10)
Ya Rab Tanrım, yaptığın harikalar ve bizim için düşüncelerin çoktur, Sana benzeyen yoktur. (Mezmur. 40/5)
Zeburda'da tek Tanrı kavramı vardır.

TANRI'NIN OĞULLARI

Rab'bin fermanını ilan edeceğim. Bana, “ Sen benim oğlumsun ” dedi. “ Sana bugün BABA oldum.” (Mezmur. 2/ 7)
Ey Tanrı oğulları... Rab'be verin, Rab'be izzet ve kudret verin...
(Mezmur. 29/1,3)

Yüce Tanrı, İsrailoğulları toplumunda İlâhi Yasalar'ı uygulamada gayret gösterenler için "Tanrı'nın Oğulları" kavramı kullanılmış, Hz.Davud'a olan hoşnutluğunu ve sevgisini de şöyle açıklamıştır: «Sana bugün BABA oldum, sen BENİM OĞLUMSUN»


İNCİL'DE "İSA MESİH TANRI MI?"