TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'IN TEVRAT'I ONAYLAMASI

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni (Muhammed'i) nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da (verdiğin hükümden) dönüyorlar... Gerçekten Tevrat'ı Biz indirdik. Yol gösterici ve aydınlatıcı olarak... Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerdir. (Maide 5 / 43,44)

Kur'an, bu kesin ifadelerle Tevrat'ı onaylamaktadır. Tevrat'ı Allah'ın yasalarını içeren ilâhi bir Kitap olarak kabul etmekte, kendisinin de onu doğrulayıcı olarak indiğini bildirmektedir.
Hz.Musa'nın kendi eliyle yazdığı orijinal Tevrat, Babil Devleti tarafından Süleyman Tapınağı'nın yıkılması sırasında yok edilmiş, sonradan kahin Ezra ve bilge Yahudilerin sözlü ve yazılı aktarımı ile yeniden kaleme alınmıştı. Pek tabidir ki asırlar önce yaşayan Hz. Musa zamanında yazılmış olan Tevrat'ın, derleme sırasında aynen korunması mümkün değildi. Kur'an; onun bazı tahrifatlara (bozulma, kaydırma) uğradığını açıklamakla beraber, esasının bozulmadığını kabul eder. Tevrat'ın ilâhi bir kitap olduğunu birçok ayetlerle tasdik etmiş ve İsrailoğullarını tanrısal vahyin gelmiş olduğundan dolayı Kitap sahibi olarak isimlendirmiştir.

İsrailoğulları Cezalandırılmıştı

İsrailoğulları, Yüce Allah tarafından seçilmiş bir toplumdu. Tek Tanrı Dini'ni insanlara öğretmek için görevlendirilmişlerdi. Yahudilerin komşu olduğu ülkeler, birçok tanrıları olan putperestlerdi. Yüce Allah İsrailoğullarını koruması altına almış ve mucizevi yardımlarla onları nimetlendiriyordu. Bakara 2 / 122 : « Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetlerimi hatırlayın. Ben sizi alemlerden daha üstün kılmıştım.»

Ancak Yüce Allah'ın gösterdiği olağanüstü lütuflara rağmen; zaman zaman isyan ederek nankörlük etmişler, Yaratıcı Kudret'i bırakıp putlara tapmışlar, peygamberlerden Hz. Zekeriya'yı ve Hz. Yahya'yı öldürmüşlerdi. Bakara 2 / 61 : « ... Çünkü İsrailoğulları Tanrı'nın ayetlerini inkâr ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. İsyan ettikleri için ceza görmüşlerdi. Sınır tanımıyor, azgınlık yapıyorlardı.»

Ayrıca yasaklanmış olmasına rağmen faiz almaları, insanların mallarını haksızca yemeleri, zulmetmeleri nedeniyle RAB'bin sevgi ve rızasından mahrum kalmış ve neticede acı çekmeye mahkûm edilmişlerdi. Nisa 4/160,161: « Yahudilerin zalimlikleri ve birçoklarını Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle, kendilerine helâl kılınan temiz nimetleri onlara yasakladık. Bir de kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri nedeniyle. Onlardan inkâr edenlere elem verici bir azap (acı) hazırladık.»

İyilik ve Güzellik Sergileyen Bir Topluluk

Kur'an, her toplumun içinde kötülerin yanında iyilerin de olacağını vurgulamaktadır. Araf 7 /159 : « Musa'nın halkından öyle bir topluluk vardır ki, hak ile doğruya ve güzele götürür. Hak ile adaleti uygular. » Kur'an, ırklar üzerinde ki evrensel görüşünü bu ayet ile açıklamaktadır. Allah katında tüm insanlar eşit olmakla beraber, yaptıkları eylemlerden dolayı, değer kazanır veya kaybeder. Daha önceki ayet ile Yüce Allah Yahudileri; çeşitli olumsuz davranışlardan dolayı kınamış olmakla beraber, toplumun içinde övgüye değer olanların da bulunduğunu işaret etmiştir.

Ali İmran 3 /199 : « Kitap sahibi olan öyle kimseler vardır ki; Allah'a, size ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler, Allah'ın ayetlerini basit bir ücret karşısında satmazlar. İşte bunlar için RAB'leri katında kendilerine özgü ödüller vardır...» Kitap sahibi Yahudilerin ve Hıristiyanların hepsi bir değildir. Aralarında Allah'a içtenlikle iman eden insanlar bulunmaktadır. Onlar hem kendilerine ve hem de Müslümanlara indirilen ilâhî yasalara inanır, Allah'ın ayetlerini menfaatleri karşılığı satmazlar.


HER TOPLUM KENDİ KİTAPLARINA GÖRE HÜKMETSIN!