TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


SAVAŞ

Savaş, ulusların diplomatik ilişkilerini keserek birbirleriyle giriştikleri kavga ve mücadeledir.


Tevrat'ta "Savaş"
Zebur'da "Savaş"
İncil'de "Savaş"
Kur'an'da "Savaş"
Özet