TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "SAVAŞ"

İncil'de “Savaş” konusu dört başlık altında toplanmıştır. Savaş, Tanrı'nın Yardımı, Düşmanlarınızı Sevin, Öldürme İle İlgili Yasalar.

SAVAŞ

Uluslar savaşacak.
Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız...(Matta 24/6)
...Ulus ulusa, devlet devlete savaşacak.(Luka 21/10)

Barış değil, kılıç getirmeye geldim.
Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmağa geldim.(Matta 10/34-35)
Yukarda görüldüğü gibi Hz.İsa, “Yeryüzüne barış değil, kılıç getirdim” demiştir. Ancak bu ifadenen tam tersi bir anlatım da şöyledir. Matta 5 / 38 : « Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorumki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı çevirin...» İncil'de savaş ile ilgili başka bilgi bulunmamaktadır.

TANRI'NIN YARDIMI

( İsa ) Yoksa Babam'dan yardım istemez miyim sanıyorsun? İstesem, hemen şu an bana oniki tümenden fazla melek gönderir. (Matta 26 / 53)

(Luka 1/54,79) Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti... Tanrı'mızın yüreği merhamet doludur. O'nun merhameti sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Luka 7 /16: «...Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve “Tanrı halkının yardımına geldi” diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. 19 / 44 :...Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sende taş üstüne taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı farketmedin.»

DÜŞMANLARINIZI SEVİN

İsa şöyle dedi : Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın...Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin... (Luka 6 / 27-29)

(Luka 6 / 30,36) Sizden bir şey dileyen herkese verin, malınızı alandan geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkar bile kendisini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır?... Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun. Romalılar 12 / 14,20, 21 : «Size zulmedenler için iyilik dileyin, lanet etmeyin... Kötülüğe karşı vermeyin... Düşmanını acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.»

ÖLDÜRME İLE İLGİLİ YASALAR

... Adam öldürmeyeceksin... (Matta 19 / 18)
( Matta 15 / 19 ) ... Cinayet ... hep yürekten kaynaklanır. (Yuhanna 8 / 44)...Siz babanız İblis'tensiniz...O başlangıçtan beri katildir. Esinlenme 9 / 21: «...Adam öldürmekten, büyü yapmaktan... tövbe etmediler. 21 / 8:...imansız...adam öldüren...onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür...»

Yönetim, öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet eder.
(Romalılar 12/19) Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: RAB diyor ki, “Öç Benimdir, Ben karşılık vereceğim”. Romalılar 13 / 4: « Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork! Yönetim, kılıcı boş yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. »


KUR'AN'DA SAVAŞ