TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat: İsrailoğulları, Yüce Tanrı tarafından İlâhî Yasalar'ı insanlara yayması, için seçilmiş bir toplumdu. Rab'bin rızası ile bir çok putperestlerle savaşmış ve Tanrı'nın onlara yardımıyla da ödüllendirilmişti. Toplumun tabi olduğu yasalar, günümüze göre şiddet içermekle beraber, o çağın şartlarında varlıklarını devam ettirmek zorunluluğu da vardı.

Zebur'da barış esas olmakla beraber, kötüler yüzünden savaştan kaçınılmaz. Mazlumu, yoksulu ve doğru yolda olanları kurtarmak için yapılan savaşlar, Tanrı'nın yardımıyla zaferle neticelenmişti.

İncil'de, uluslar arasında birçok savaşların olacağı bildiriliyor. Kötülük yapanları Tanrı adına yönetim cezalandırmalıdır. Ayrıca, “Düşmanlarınızı sevin, bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı çevirin” denilmektedir.

Kur'an'da ise savaş izni bulunmaktadır. Bu ancak karşı tarafın savaş açması ve Allah yolunda olan masum halkın zalimlerden korunması şartı ile verilmiştir. Allah'ın rızasıyla masum ve zavallı insanların haklarının korunması için verilen savaş izni, Rab'bin yardımının neticesinde zalimlerin yenilgisi ile neticelenmişti.
Haksız yere bir insanın öldürülmesi Kur'an'da şiddetle kınanıyor, bütün insanlar öldürülmüş gibi olur, deniyordu. Toplumu bu tehlikeden kurtarmak için kısas (ödeşme) emri verilmiştir. Bir insanı haksız yere öldüren katilin kendisi de öldürülmelidir. Böylece verilen ceza caydırıcı olur. Bu hayata kastetmek değil, insanlara hizmet ve onları korumaktır. Ancak bağışlayıcı olmanın ödülünü de, bizzat Yüce Allah vermektedir.


MELEK, ŞEYTAN VE CİN