TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


MELEK,ŞEYTAN ve CİN


Melekler ve Cinler gözle görülmeyen madde ötesi varlıklardır. Kötülüğün temsilcisi şeytan ise bağımsız bir varlık değildir, insanlardan veya cinlerden olabilir.

Tevrat'ta "Melek, Şeytan ve Cin"
Zebur'da "Melek ve Cin"
İncil'de "Melek, Şeytan ve Cin"
Kur'an'da "Melek, Şeytan ve Cin"
Özet