TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "MELEK,ŞEYTAN ve CİN"

TEVRAT'TA MELEK

Melekler, gözle görülmeyen ışıktan yaratılmış, Yüce Yaratıcı' nın isteklerini yerine getiren şuurlu varlıklardır. Özgür iradeleri yoktur.
Yakup yoluna devam ederken, Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı.
(Yaratılış 32 / 1)
Ama biz (Musa ve yanındakiler) Rab'be yakarınca yakarışımızı işitti. Bir melek gönderip bizi Mısır'dan çıkardı.(Sayım 20/16)

Melekler birçok işlerin yanında koruma görevi de yapıyordu. Kâhin Hezekiel kitabında, kutsal şeyleri koruyan melek Keruvları şöyle tanımlamıştı. 10 /20,21 : «...Bunlar Keruvilerdi. Her birinin dört yüzü ve her birinin dört kanadı. Kanatlarının altında da insan elinin benzeri vardı. »

Melek Cebrail.
Bir insan sesinin Ulay Kanalı'ndan : “ Ey Cebrail! Rüyanın ne anlama geldiğini şuna açıkla ” diye seslendiğini duydum. Cebrail durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım. Bana “ Ey İnsanoğlu! ” dedi. “ Bu rüyanın sonla ilgili olduğunu anla. ” (Daniel 8 / 16,17)

Peygamber Daniel, Cebrail'i ikinci defa görüşünü de şöyle anlatmıştı. 9 / 21,23 : « Daha dua ediyorken önceden rüyada gördüğüm adam (Cebrail) akşam sunusu saatlerinde hızla uçarak yanıma geldi: “Daniel sana anlayış vermek için geldim” diye açıkladı. Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı...»

Melek Mikail.
Pers krallığının önderi, yirmibir gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden melek Mikail ben Daniel'e yardıma geldi. Çünkü orada Pers Krallığı'nın yanında alıkonulmuştum.(Daniel 10/13)

Savaşta Tanrı tarafından yardım için gönderilen melek Mikail'i peygamber Daniel şöyle tanımlamıştı. 10 / 5,6: « Gözlerimi kaldırıp bakınca; keten giysi giyinmiş, beline Ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Bedeni sarı yakut gibiydi, yüzü şimşek gibi parlıyordu, gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kolları ile bacakları tunç gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu. »

TEVRAT'TA ŞEYTAN

(Şeytan) Yılan, Adem'i cennetten çıkardı. Tanrı, “Bahçenin ortasında ki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz.” dedi. Yılan (şeytan), “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın...meyveyi koparıp yedi, yanında ki kocasına da verdi, o da yedi... Rab Tanrı ... “ Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? ” dedi... Böylece Rab Tanrı... Adem'i Aden bahçesinden ( cennetten ) çıkardı, onu kovdu... (Yaratılış 3 / 3,24)

Yılan şeklindeki kötülüğün gücü şeytan, ilk insan Adem ile Havva'yı yanıltıp saptırarak Aden bahçesinde ki cennetten kovdurmuştu. Tevrat'ın ilk kitaplarında, yaratılışın negatif kuvvetinin temsilcisi olarak yılanı görmekteyiz. Bu güç Tevrat'ın son kitaplarında “şeytan” diye adlandırılmış, İncil ile Kur'an'da da hem “şeytan” ve hem de “İblis” olarak isimlendirilmiştir. İncil, vahiy 12 / 9: «Büyük ejderha iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan...»

İnsanların düşmanı.
Rab şeytan'a “Nereden geliyorsun?” dedi. şeytan: “Dünyada gezip dolaşmaktan” diye yanıtladı. (Eyüp 1 / 7)
Şeytan İsrailliler'e karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı. (1.Tarihler 21 / 1)
Şeytanların işi, insanları çelişkiye düşürerek onlara kötülük yapmaktır.

Günah işleyen melekler.
Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl düştün!... İçinden, “ Göklere çıkacağım ” dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım...Bulutların üstüne çıkacak, kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım ”dedi. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. (İşaya 14 /12-15)

Ayette; Tanrı'nın sevdiği fakat gurura kapılarak isyan eden meleğin şeytan oluşu anlatılmaktadır. Tanrı'ya eşit bir ilâh olmak istemiş, sonunda da yok edilmiştir.
Meleklerin bir bölümü, Tanrı'ya isyan ederek günahlı olmuştur. Onlar, amansız düşman olarak insanları Tanrı'nın yolundan saptırmaktadırlar.

TEVRAT'TA CİN

Tanrı olmayan cinlere ... kurban kestiler... Seni yaratan Tanrı'yı unuttun. (Yasa. 32 / 17-18)
Günahkâr olmuş meleklere cin adı verilmiştir. Ayette; kötülüğün temsilcisi cinlere kurban kesilerek, onları yaratan Tanrı'yı gücendirdikleri açıklanmaktadır.
Tevrat'ta cinler hakkında çok az bilgi vardır. Ancak cinlerden haber aldığını söyleyen falcılık yapanlara, şiddetle karşı çıkılır. Levililer 20 / 27 : « Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlıyacaksınız...»


ZEBUR'DA "MELEK,ŞEYTAN ve CİN"