TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ZEBUR'DA "MELEK ve CİN"

ZEBUR'DA MELEK

Ey Tanrı'nın bütün melekleri, O'na övgüler sunun, övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları. (Mezmur. 148/ 2)
Rab saltanat sürüyor, kavimler titresinler, Kerubiler (koruyucu melekler) üstünde tahtındadır, yer sarsılsın.(Mezmur. 99 / 1)

Kendisine devamlı ibadet eden, övgüler sunan Yüce Tanrı'nın melekleri, Rab'bin rıza ve sevgisini kazanmış insanları da korurlar. 91 / 11, 12: « Tanrı meleklerine buyruk vererek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye. »

ZEBUR'DA CİN

Oğullarını, kızlarını cinlere kurban ettiler. ...Suçsuz kanı döktüler, memleket kanla kirlendi... Rab'bin öfkesi kavmine karşı kirlendi.
(Mezmur. 106 / 37,40)

Ayetten günah işlemiş melek olan cinlere tapıldığını, böylece memleketin kana bulandığını öğrenmekteyiz.
Zebur'da da cinler ile ilgili başka bilgi bulunmamaktadır.


İNCİL'DE "MELEK, ŞEYTAN VE CİN"