TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "MELEK, ŞEYTAN VE CİN"

İNCİL'DE MELEK

Rab'bin bir meleği onlara göründü ve Rab'bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar... Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi... (Luka 2/ 9,13)
Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek kötü kişileri doğruların arasından ayırıp fırına atacaklar.(Matta 13 /49-50)

Melek kelimesi “Haberci” anlamında, Yunanca “Angelos” kelimesinden gelmektedir. Melekler; Tanrı'nın yardımcıları olan, gözle görülmeyen ruhsal varlıklardır. Yüce Yaratıcı'ya ibadet ve övgüler sunmanın dışında, elçilik, habercilik görevlerini ve Tanrı'nın tüm isteklerini yerine getirirler. Kutsaldır, güçlüdür ve sayıları da bilinmemektedir. Meleklere tapılmaz. Vahiy 19/10 « Ona (meleğe) tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o “Sakın yapma” dedi. Ben de ...Tanrı kuluyum. »

Başmelek Mikail.
Başmelek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken, söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak “Seni Rab azarlasın” dedi. (Yahuda 1 / 9)

Tevrat'ta olmayan “Başmelek” kavramının, İncil'de yer aldığını görüyoruz. İyiliğin gücü Mikail ile kötülüğün kuvveti İblis'in birbirleriyle savaşı gökte de devam etmiş, sonunda da İblis'in yenilgisiyle neticelenmiştir. Vahiy 12/7, 9: « Gökte savaş oldu. Mikail'le melekleri, ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökte ki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha; İblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan, melekleriyle birlikte yeryüzüne indi. »

Başmelek Cebrail.
...Tanrı, melek Cebrail'i ...Davud'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza (Meryem'e) gönderdi. (Luka 1/26,27)

İsa Mesih'in dünyaya geleceğini bildiren Tanrı'nın meleği Cebrail, Yahya'nın doğacağının da müjdesini söylemek için yaşlı bir baba olan Hz.Zekeriya'ya gelmişti. Luka 1/19: « Melek ona şöyle karşılık verdi: Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. (Zekeriya) Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. »

İNCİL'DE ŞEYTAN

Şeytanlar, meleklerden de insanlardan da olur.

Günah işleyen melek şeytanlar.
Büyük ejderha, İblis ya da şeytan diye isimlendirilen ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan... (Vahiy 12 / 9)
...İblis ve onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın.
(Matta 25 / 41)

Meleklerin bir kısmı, tüm varlıkları ve kendilerini yaratan Tanrı'ya isyan ederek şeytan olmuşlardır. Hıristiyanlıkta kötülüğün temsilcisi olan bu meleklere cin denir. Birçok araştırmacılar, onların meleklerin üçte birini teşkil ettiğini düşünmektedir. şeytan meleklerinin atası İblis, Hz.İsa Mesih'i çölde 40 gün dolaştırarak denemiş, kendisine tapınma karşılığında onu ödüllendireceği sözünü vermişti. Luka 4 / 5,8: «İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda O'na dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. O'na, “Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim.” dedi. “Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak.” İsa ona şu karşılığı verdi: “Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin” diye yazılmıştır.

İnsan şeytanları.
İsa dönüp Petrus'a şöyle dedi: “ Çekil önümden şeytan! Sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Tanrı'dan değil, insanın düşünceleridir.” (Matta 16 / 23)

Tanrı'nın yasalarına ters düşen konuşmasından dolayı, Hz.İsa ençok sevdiği elçisi Petrus'a “şeytan” demişti. Petrus'un bu düşüncesi Mesih'in uyarısı ile değişmiş, dolayısıyla “şeytan” sıfatı da ortadan kalkmıştı. şeytan Yüce Yaratıcı'ya isyan eden, yasalarını çiğneyen bütün şuurlu varlıklara verilen isimdir. Onlar meleklerden de olur, insanlardan da. Elçilerin İşleri 5 / 3: «Petrus ona, “Hananya nasıl oldu da şeytana uydun”, Kutsal Ruh'a yalan söyleyip, tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın!” dedi.»

İNCİL'DE CİN

Kötü ruhlu cinler.
Ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar olağanüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır.(Vahiy 16/13-14)
İnsanlar ...tövbe etmediler...Cinlere tapınmaktan vazgeçmediler.
(Vahiy 9 / 20)

Günah işlemiş kötü ruhlu meleklerin oluşturduğu cinler, insanları Tanrı'nın yolundan saptırmış, kendilerine tapacak kadar etkilemişlerdi. Ancak cinler de Yüce Yaratıcı'nın tek olduğuna inanıyorlardı. Yakup 2 / 19: «Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsan, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. »

Cinlerin insanların içinden çıkarılması.
İsa'ya cine tutsak dilsiz biri getirildi. Cin kovulunca adamın dili çözüldü... (Matta 9 / 32-33)
İsa ona...”cin kızından çıktı, gidebilirsin” dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş...buldu.(Markos 7/29, 30)

Hz.İsa Mesih; kötü ruhlara tutsak olmuş hastaları iyileştiriyordu. Cinler; etkiledikleri insanların içinden çıkarılmış, böylece birçok hasta kurtulmuştu. Markos 1 / 25,26: « İsa, “sus, çık adamdan!” diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı.» Elçilerin İşleri 10 / 38 : «...İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis'in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu...»


KUR'AN'DA "MELEK, ŞEYTAN VE CİN"