TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Melek konusunda dört kitapta da birbirine benzer öğreti bulunmaktadır.

Kötülüğün temsilcisi şeytan, Tevrat'ın yaratılış bölümünde yılan olarak görünmüş, ilk insan Adem'i kandırarak cennetten kovdurmuştu. Tevrat ve İncil'de, Tanrı'ya isyan ederek günah işleyen melekler hem “cin” ve hem de “şeytan” olarak isimlendirilmiştir. şeytanların insanlardan da olabileceği hususunda İncil ve Kur'an paralellik gösterir.

Cin hususunda İncil ve Tevrat, Kur'an ile ayrı öğretilere sahiptir. Kur'an'a göre iki türlü cin vardır. Allah'a iman eden iyi huylu cinler ve isyan etmiş kötülüğün temsilcisi cinler ki onlara “şeytan” denilmektedir. İncil ve Tevrat'a göre ise, günah işlemiş kötü ruhlu meleklere “cin” denir. Cinlerin iman etmiş iyi huyluları yoktur. Ayrıca, Hz.İsa tarafından “Kötü ruhlu cinlerin insanlardan çıkarılması” hususu yalnız İncil'de konu edilmiştir.


KADIN