TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KADIN

Yücelerin Yücesi Allah'ın lütfu ile yaratılan erkek ve kadın, bir bütünün (benliğin) çifleştirerek var edilmiş iki parçasıdır. Bu bakımdan onlar, hak ve değer açısından eşittir. Yüce Yaratıcı'larına karşı kul olmanın bütün sorumluluklarını (sevap ve günahlarını), ayni yükümlülükle paylaşırlar. Her iki cinsinde yaratılıştan kaynaklanan farklılıkları ve üstünlükler vardır. Bu farklılıklar, hukuk açısından birinin diğerine hükmetmesi demek değildir. Her iki cins de birbirlerini tamamlamak için görevlendirilmiştir.

Kuvvetin egemen olduğu eski devirlerde, fizik gücü daha zayıf olan kadına değer verilmemiş, adeta bir eşya gibi kullanılmıştı. İslâmiyetin gelişi ile kadın, yaratılışı gereği hakkı olan konumunu ilk defa kazanmış oldu. Buna rağmen bazı toplulukların örf ve adetleri kadını, yavaş yavaş azalan bir tempo ile zamanımıza kadar ezmeye devam etti.


Tevrat'ta "Kadın"
İncil'de "Kadın"
Kur'an'da "Kadın"
Özet