TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "KADIN"

Tevrat'ta “Kadın” konusu Çok Evlilik, Kadınla İlgili Diğer Konular başlığı altında toplanmıştır.

ÇOK EVLİLİK

(İsrail, diğer ismiyle Hz.Yakup) o gece kalktı; iki karısını, iki cariyesini, onbir oğlunu yanına alıp Yakbuk Irmağı'nın sığ yerinden karşıya geçti. (Yaratılış 32 / 22)
(Hz.İshak'ın iki oğlundan biri olan) Esav karılarını, oğullarını, kızlarını, hayvanlarının hepsini ... alıp Yakup' tan ayrıldı... (Yaratılış 36 / 6)

Tevrat'a göre Hz.İbrahim'in de iki karısı vardı. Çok evlilik; eski çağlarda bütün dünyada olduğu gibi İsrailoğulları arasında da, yaygın bir durumdaydı. Erkek istediği kadar kadınla evlenir, beğenmediklerini tek taraflı boşayabilirdi. Ayrıca onlar birçok cariyelere de sahiptiler.
Savaşta esir edilen veya para ile satın alınan erkek ile kadınlar; köle ve cariye sınıfını oluşturmuştu. Muhtelif işlerde kullanılır, mal gibi de satılırdı. Cariyeler sahibinin bütün arzularını, bu arada cinsel isteklerini de yerine getiriyorlardı.

Zenginler ve krallar, daha çok kadınlara ve cariyelere sahiptiler. Hz.Davut'un önce iki karısı vardı. Sonradan birçok karısı daha oldu. 2 Samuel 5 / 13 : « (Hz.) Davud Hevron'dan ayrıldıktan sonra, Yeruşalim'de kendine daha birçok cariye ve karı aldı...» Kral Süleyman Firavunun kızının yanısıra Moavlı, Soydalı ve Hititli birçok yabancı kadın tanıdı. 1 Krallar 11 / 1,3 : « (Hz.) Süleyman'ın kral kızlarından yediyüz karısı ve üçyüz cariyesi vardı. »

Kocanın karısını tek taraflı boşaması.
Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, “ Boşanma belgesi ” yazıp ona verir ve onu evinden kovar... (Yasa. 24 / 1)

Kuvvetin, “en büyük ölçü” olduğu eski çağlarda, kadına değer verilmezdi. Koca karısını boşayarak evinden dışarı atar, dilediği kadar başka eş ve cariye de alabilirdi.

KADINLA İLGİLİ DİĞER KONULAR

Kadının yaratılışı.
...Adem uyurken, Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı bir kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. (Yaratılış 2/21-22)

Adem “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir.” dedi. Ona “Kadın” denilecek. Kadının yaratılışı, bilgi seviyesi kısıtlı olan o çağın insanlarına, kendilerinin anlayabileceği bir öykü şeklinde anlatılmıştı.

Kadın haklarının karşısında olanlar, asırlarca önce Tevrat'ta açıklanan bu bilgiyi kanıt göstererek, kadının Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığından, ikinci sınıf insan olduğunu ileri sürmüşlerdir. Oysa kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmamış, erkeğin uydusu da değildir, erkeğe eşit ve ayni haklara sahiptir. Yüce Tanrı'nın insanlara lütfettiği son vahiy kitabı Kur'an, kadının gerçek yaratılışını ve erkek ile eşit oluşunu birçok ayetlerle açıklamıştır.
( Bkz. Bu kitap, Kadın, Kadın Erkek Eşitliği )

Erkek egemenliği.
Rab Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim” dedi. “Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. (Yaratılış 3 / 16)

Kadın kocasının yönetimindedir. Kendi istekleriyle ilgili bağımsız olarak verdiği kararları; kocası hükümsüz kılar, değiştirir veya onaylayabilirdi. Sayım 30 / 13 : « Kocası, kadının kendi isteklerini denetlemesi için adadığı adağı, ya da ant içerek kendini altına soktuğu yükümlülüğü onaylayabilir, ya da geçersiz kılabilir.»

Dul kalan kadın, kayınbiraderi ile evlenmeli.
Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışından biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak. Ona kayınbiraderlik görevi yapacak.

(Yasa. 25 / 5)
Yasa. 25 / 6: «Kadının doğuracağı ilk oğul, ölen kardeşinin adını sürdürsün. Öyle ki, ölenin adı İsrail'den silinmesin. »

Zinanın cezası taşlanarak öldürülme.
Eğer bir adam başka birisinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek, İsrail'den kötülüğü alacaksınız.
(Yasa. 22 / 22)

İsrailoğulları'nda o çağda zinanın cezası taşlanarak öldürmeydi. Yasa. 22 / 23, 24: «Eğer bir adam kentte başka birine nişanlı bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa, ikisini de kentin kapısına götürecek ve taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı, adam da komşunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızda ki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. »


İNCİL'DE "KADIN"