TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "SAVAŞ"

Bu konu Tevrat'ta Düşman Putperestlerle Savaş, Tanrı'nın Yardımı, İsrail Savaşta Yenilgiye Uğruyor ve Öldürülme ile İlgili Yasalar başlıkları altında toplanmıştır.

DÜŞMAN PUTPERESTLERLE SAVAŞ

Düşmanlarınızla savaşmaya gittiğinizde atlar, savaş arabaları ve sizden daha kalabalık bir ordu görürseniz onlardan korkmayın... (Yasa. 20 / 1)

Savaşa başlamadan önce kâhin askerlere seslenerek: ...Ey İsrailliler, dinleyin! Bugün düşmanlarınızla savaşa gidiyorsunuz. Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın... Çünkü zafere kavuşturmak üzere sizinle birlikte düşmanlarınıza karşı savaşmaya gelen Tanrınız RAB'dir. (Yasa. 20 / 2,4)

Yaratıcı Kudret; birçok toplum arasından İsrailoğullarını, Dini'ni yaymak için seçmiş ve onlarla antlaşma yapmıştı. Yahudiler, çağlar boyu komşu putperest uluslarla savaştı. Tanrı'nın Yasalarına uydukları müddetçe ödüllendirilmiş, zaman zaman halklarının isyanı ile de cezalandırılmıştı. Yasa. 20 /10,17: «Bir kente saldırmadan önce, kent halkına barış önerin...Sizinle savaşmak isterlerse kenti kuşatın. Tanrınız RAB kenti elinize teslim edince, orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki herşeyi yağmalayabilirsiniz... Ancak Tanrı'nız RAB'bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız...Amor, Kenan, Periz ve Yevus halklarını tümüyle yok edeceksiniz. »

Hepsini yok ettik.
Başan Kralı Og'la ordusu bizimle savaşmak için Edrei'de karşımıza çıktı...Böylece Tanrımız RAB, Başan Kralı Og'u ve halkını elimize teslim etti. Hiçbirini sağ bırakmadan hepsini yok ettik. (Yasa. 3 / 1,3)

Kentler yüksek surlarla, kapılarla, sürgülerle sağlamlaştırılmıştı. Bunlardan başka surlarla çevrilmiş birkaç köy de vardı. Yasa. 3 / 4,7 : «Bütün kentleri ele geçirdik. Ele geçiremediğimiz tek kent kalmadı. Hepsi altmış kentti...Heşbon Kralı Sihon'a yaptığımız gibi hepsini yok ettik. Her kenti kadın, erkek ve çocuklarıyla birlikte, tümüyle yok ettik. Hayvanlara ve kentlerdeki mallara ise el koyduk.»

Tanrı'nın Yardımı
Onlardan korkmayın. Tanrınız RAB sizin için savaşacak. (Yasa. 3 / 22)

Yasa. 20 / 4 : «Çünkü sizi zafere kavuşturmak üzere sizinle birlikte düşmanlarınıza karşı savaşmaya gelen Tanrınız RAB'dir.» Yasa. 1 / 30, 33 : «Önünüzden giden Tanrınız RAB sizin için savaşacak. Gözünüzün önünde Mısır'da ve çölde sizler için yaptıklarının aynısını yapacak. Tanrınız RAB'bin buraya varıncaya kadar, çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz... O RAB ki, çadırlarınızı kurmanız için size yer aramak, gideceğiniz yolu göstermek için geceleyin ateşte, gündüzün bulutta önünüz sıra gitti. »

İsrail savaşta yenilgiye uğruyor.
Bana (Musa'ya), “RAB'be karşı günah işledik” dediniz, “Tanrımız RAB'bin buyruğu uyarınca gidip savaşacağız”. Sonra dağlık bölgede savaşmanın kolay olacağını düşünerek her biriniz silahınızı kuşandınız. Ama RAB bana şöyle dedi : Söyle on- lara savaşa gitmesinler. Çünkü sizinle olmayacağım... (Yasa. 1/41)

İsrailoğulları, verimli topraklar olan Kenan Ülkesi (Filistin) hudutlarına gelmiş, Tanrı'nın “Savaşarak Ülkeyi fethedin” emrine rağmen, halk savaşmaktan korkarak Rab'be isyan etmişlerdi. Böylece RAB'bi gücendiren İsrailoğullarına Kenan Ülkesi'ne girmesi yasaklanmıştı. Yasa. 1 / 43,45: «Sizi uyardım, ama dinlemediniz, RAB'bin buyruğuna karşı geldiniz. Kendinize güvenerek dağlık bölgeye çıktınız. Dağlık bölgede yaşayan Amorlular size karşı çıktılar. Arılar gibi sizi kovaladılar. Seir'den Horma Kenti'ne kadar sizi bozguna uğrattılar. Geri döndünüz ve RAB'bin önünde ağladınız. Ama RAB ne ağlayışınızı duydu, ne de size kulak astı.» Yüce Tanrı'nın cezalandırdığı bu Halk, Hz. Musa ile birlikte 40 yıl çölde dolaşmış, ancak onların yerine gelen yeni nesil Hz.Musa'nın yardımcısı Yeşu'nun komutasında Kenan Ülkesi'ni fethetmişti.
( Bkz. Bu kitap, Hz.Musa, Halkın İsyanı ve Kenan Ülkesi'nin Yasaklanması )

ÖLDÜRME İLE İLGİLİ YASALAR

...Adam öldürmeyeceksin... (Çıkış 20 / 13)
Suçsuz birini öldürmek için rüşvet alana lânet olsun... (Yasa. 27 / 25)
Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksin. Çünkü Ben kötü kişiyi aklamam. (Çıkış 23 / 7)

Cana can, göze göz
Karşı taraf zarar görürse, o zaman can yerine can, göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak yerine ayak, yanık yerine yanık, yara yerine yara vereceksin.(Çıkış 21 / 23,25)

Ünlü kısas (ödeşme) emri Tevrat'tan hiç kaldırılmamış, ayni şekilde devam etmişti. ...Bir kimse, “Başka ilâhlara kulluk edelim” derse, ona uymayacaksın...onu taşlayarak öldüreceksin...(Yasa 13 / 7, 10) Cincilik yapan yahut ruh çağıran ister erkek veya kadın olsun mutlaka öldürülecektir. Onları taşla taşlıyacaklardır... (Levililer 20 / 27) «Bir adamı vuran, vurduğu ölürse mutlaka öldürülecektir... Babasına yahut anasına vuran mutlaka öldürülecektir. Adam çalan, onu satmış olsun yahut kendi elinde bulunsun, mutlaka öldürülecektir...Babasına yahut anasına lanet eden mutlaka öldürülecektir.» (Çıkış 21 / 12,17)


ZEBUR'DA "SAVAŞ"