TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI

Tevrat, Zebur ve Kur'an günahların tek yaratıcı kudret Allah tarafından bağışlanabileceğini vurgular. İncil ise Tanrı mertebesindeki Rab İsa Mesih'in günahları bağışlayabileceğini açıklar. Papazlar da Papa'nın vekili sıfatıyla " Günahları bağışlama " yetkisine sahip olduklarını iddia ederler.


Tevrat'ta "Günahların Bağışlanması"
Zebur'da "Günahların Bağışlanması"
İncil'de "Günahların Bağışlanması"
Kur'an'da "Günahların Bağışlanması"
Özet