TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'ta “doğal günah” ile ilgili bir ayet yoktur. Herkes kendi günahından sorumludur ve günah babadan oğula geçmez. Günahları yalnız Tanrı lütfu ile bağışlar, küçük günahların bağışlanması için Tanrı'ya bir bedel ödenmesi için kurban kesilmesi gerekir. Kurbanın akan kanı yaşam karşılığı olarak günah bağışlatır.

Zebur'a göre, günahları yalnız Tanrı bağışlar. Suçlar Rab'be itiraf edilerek tövbe edildiğinde O'nun sonsuz lütfu ile günahlar bağışlanır.

İncil'de Pavlus'un öğretisi Hıristiyanların inancında esas alınmıştır. Buna göre ilk insan Adem, asiliğinden dolayı suç işlemiş ve günahı babadan oğula geçerek bütün soyu da günahkâr olmuştu. Rab İsa Mesih kanını fidye olarak vermiş, böylece kendisine iman edenleri bu günahlarından kurtarmıştır. Tanrı, öz Oğlu İsa Mesih'e bütün “ Günahları bağışlama ” yetkisini de devretmiştir. Papa ve papazlar da, Rab İsa Mesih'in vekili olarak günahları bağışlar.

Kur'an ise; en güzel bir biçimde tertemiz yaratılan insanın, doğal hiçbir günahı olmadığını belirtir. Günahları, tüm varlıkların yaratıcısı ve yöneticisi Yüce Allah bağışlar. Hz.İsa, sadece Rab'bin kulu ve peygamberidir. Allah, hiç kemseye günahı bağışlama yetkisini vermemiştir.


KURTULUŞ (SONSUZ YAŞAM)