TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI"

Tevrat'ta “ Günahların bağışlanması ” ile ilgili iki konu bulunmaktadır. Her İnsan Kendi Günahından Sorumludur ve Sununun Kanıyla Günahın Bağışlanması

HER İNSAN KENDİ GÜNAHINDAN SORUMLUDUR

Oğullar için babalar öldürülmeyecekler ve babalar için oğullar öldürülmeyecektir. Herkes kendi suçu için öldürülecektir. (Yasa. 24 / 16)
...Oğul adil ve doğru olanı yapmış, bütün kurallarını dikkatle izlemiştir. Böyle biri kesinlikle yaşayacaktır. Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz... Rab Yahve böyle diyor.
(Hezekiel 18/19,20,23)

Tevrat'ta “doğal günah” diye bir öğreti yoktur. Her insan kendi işlemiş olduğu suçtan sorumludur. Tanrı'nın yasalarını uygulayan, kötülük yapmayan bir oğul, niçin babasının günahlarından sorumlu tutulsun? Bu Tanrı'nın yasalarına ve adaletine uymaz.
Çıkış 34/7 de, yukardaki öğretiye tamamiyle ters düşen bir ifade vardır. Tanrı'nın sözlerinde yanlışlık olamayacağına göre, bu zıt anlatımın insan elinden kaynaklandığı görüşü ağırlık kazanmıştır.

SUNU KANIYLA GÜNAHIN BAĞIŞLANMASI

Elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu, günahların bağışlanması için kabul edilecektir. (Levililer 1 / 4)
Canlılara yaşam veren kandır. (Rab) Ben kanı size (İsrailoğullarına) sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır. (Levililer 17 / 11)

Tevrat'a göre; Tanrı'nın Yasaları'nca yasaklanan bir suçtan dolayı bilmeden suç işlenirse, günahın bağışlanması için Tanrı'ya bir bedel ödenmesi gerekir. Bunun için boğa, koç, teke veya kuş gibi hayvanlar kurban edilerek sunu yapılır. Kurbanın akan kanı, yaşam karşılığı olarak günah bağışlatır.


ZEBUR'DA "GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI"