TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ZEBUR'DA GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI

Günahımı açıkladım Sana, suçumu gizlemedim « Rab'be isyanımı itiraf edeceğim » deyince günahımı, suçumu bağışladın. (Mezmur. 32 / 5)
...Tanrı sevecendir. Suçlarını bağışlıyor, günahkarları yok etmiyordu. (Mezmur. 78 / 38)

Zebur'a göre günahları sadece Tanrı bağışlar. Suçlar gönülde gizlenmemelidir. Aracısız olarak doğrudan doğruya Tanrı'ya itiraf etmek suretiyle tövbe edilmeli ki, günahlar Rab'bin lütfu ile bağışlanabilsin.


İNCİL'DE "GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI"