TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI"

Kur'an'da “ Günahların Bağışlanması” konusu iki başlık altında toplanmıştır. İnsanın Doğal Günahı Yoktur ve Günahları Yalnız Allah Bağışlar.

İNSANLARIN DOĞAL GÜNAHLARI YOKTUR

...Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tin 95 / 4)
Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını yüklenmez. ...Akraba bile olsa... Arınıp temizlenen, kendi benliği için arınıp temizlenir... (Fatır 35 / 18)
...Hiçbir benlikten şefaat kabul edilmez. Hiçbir benlikten fidye alınmaz... (Bakara 2 / 48)
Ayette vurgulandığı gibi insanlar doğal olarak tertemiz, hiçbir günahı olmadan en güzel bir şekilde yaratılmıştır. Sonradan eylemler neticesinde kazanılan günahları olursa, bunlar da sadece kendilerine aittir. Akraba dahi olsa günah; babadan oğula geçemez, bir başkasına yüklenemez. Günahın bağışlanması için hiç kimseden şefaat kabul edimez ve fidye alınmaz.

GÜNAHLARI YALNIZ ALLAH BAĞIŞLAR

...Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir?...(Ali İmran3/135)
...Allah çok affeden, çok bağışlayandır. (Mücadele 58 / 2)
...Mesih, bir elçiden başka birşey değildir... (Maide 5 /75)

Evrenin tek ve mutlak sahibi Yüce Allah'tır. O kimseye egemenliğini “Günahları Bağışlama” yetkisini vermemiştir. Hz.İsa, Allah'ın kulu ve peygamberidir. Zümer 39 / 53: «...Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.»


ÖZET