TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ALLAH SEVGİSİ

Sevgi ile dopdolu olarak yaratılan insan; benliğini arındırarak sevgileri basamak basamak yaşadıktan sonra, duyguların en üstü olan Allah Sevgisi'ne ulaşır. Gerçek sevgi, Yüce Yaratıcı'ya duyulmuş olandır.


Tevrat'ta "Tanrı Sevgisi"
Zebur'da "Tanrı Sevgisi"
İncil'de "Tanrı Sevgisi"
Kur'an'da "Allah Sevgisi"
Özet