TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "TANRI SEVGİSİ"

Konu, Tanrı Sevgisi ile Tanrı'nın Sevdikleri başlıkları altındadır.

TANRI SEVGİSİ

Tanrı'nız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. (Yasa. 6 / 5)
Tanrı'nız Rab'bi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkeleri ne buyruklarına her zaman uyun. (Yasa. 11 / 1)

Hz.Musa İsrailoğulları'nı şöyle uyarıyordu. Yasa. 30 / 6 : « Bugün size Tanrı'nız Rab'bi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki yaşayasınız, çoğalasınız ve mülk edinmek için gideceğiniz ülkede Tanrı'nız Rab tarafından kutsanasınız. »

TANRI'NIN SEVDİKLERİ

Ama Beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. (Çıkış 20 / 6)
...Tanrı'nız Rab sizi seviyor. (Yasa. 23 / 5 )

Tanrı, kullarını çok sever. Yasa. 33/3 : «Ya Rab, halkları gerçekten seversin...» Günahlarını, suçlarını bağışlarım. Çıkış 34 / 7 :« Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. »


ZEBUR'DA "TANRI SEVGİSİ"