TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ZEBUR'DA "TANRI SEVGİSİ"

Konu Zebur'da iki başlık altında toplanmıştır. Tanrı Sevgisi ve Tanrı'nın Sevdikleri.

Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülüklerden tiksinin. O sadık kullarının canını korur, onları kötülerin elinden kurtarır. (Mezmur. 97/10)
Seni severim, ya Rab, ey kuvvetim... (Mezmur. 18/1)

İsrailoğulları'nın krallarından Hz.Davud, peygamber olmadığı halde Yüce Yaratıcı'ya olan içten sevgi ve aşkına, Yüce Tanrı'da cevap vererek ona Zebur'u lütfetti. Mezmur. 89/28: « Sonsuza dek O'na sevgi göstereceğim, O'nunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.» (Bkz. Bu kitap, Hz. Davud ve Zebur)

TANRI'NIN SEVDİKLERİ

Rab'bin sevgisi yeryüzünü doldurur. (Mezmur. 33 / 5)
Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. (Mezmur. 86 / 5)

Rab'bin sevgisi sonsuzdur. 106/1 : « Övgüler sunun Rab'be! Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.» Mezmur. 32/10: «...Rab'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.»


İNCİL'DE "TANRI SEVGİSİ"