TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "TANRI SEVGİSİ"

Konu, Tanrı Sevgisi ile Tanrı'nın Sevdikleri başlıkları altında toplanmıştır.

TANRI SEVGİSİ

İsa ona şu karşılığı verdi: “Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. (Matta 22/37)
Tanrı'yı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. (1 Yuhanna 5/3)

Tanrı sevgidir. 1 Yuhanna 4 / 8,11 : « Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir. ...Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.»

TANRI'NIN SEVDİKLERİ

Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni (İsa) seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. (Yuhanna 14/21)

İsa Mesih'i kim severse, Baba da onu sever. Yuhanna 16 / 27: « Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba'dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için, Baba'nın da kendisi sizi seviyor. »


KUR'AN'DA "ALLAH SEVGİSİ"