TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


SÜNNET ve VAFTİZ

Sünnet; Yüce Allah'a olan bağlılık simgesidir, Yahudiler ve Müslümanlar tarafından yerine getirilmektedir. Vaftiz ise Hıristiyanların uyguladığı bir ruhsal törendir.


Tevrat'ta "Sünnet"
İncil'de "Vaftiz""
Kur'an'da "Sünnet"
Özet